1. मनोज मुंडले

2. अजय रावतोले

3. दीपाली अगस्ती

4. सावन सोनी

5. मेघा पाटीदार

6. सुमित यादव

7. वैभव अग्निहोत्री

8. सूरज वैष्णव

9. महेंद्र कुमार नायक

10. भालचंद्र दुबे

11. दिनेश चंद्र जादम

12. आशीष सोमानी

13. अनुभा पवार

14. जितेंद्र लश्करी

15. ऋषि पंडित

16. स्वाति पंडित

17. बृजेश चंद्र पंत

18. निधि पंत

19. सुधीर शाह

20. आरती खांबेटे

21. निलेश वाघमारे


22. रसना जैन

23. नीलम श्रीवास्तव

24. तनीषा पाटिल

25. हितेश पंजवानी

26. मोनिका वाधवानी

27. नम्रता जैन

28. सुनील कुमार

29. ज्योति खैरे

30. नमिता गंगराड़े

31. कृष्ण कुमार यादव

32. संतोष कुमार मिश्रा

33. निपुण गरुड़

34. मेघा तोमर

35. श्वेता तोमर

36. मनीष पांडे

37. वर्षा मिश्रा

38. भानुदास मिश्रा

39. नित्या सोनी

40. अक्षय जायसवाल

41. श्रेयस चौरे

42. यशस्वी शास्त्री